รักษาออฟฟิศซินโดรม

 

1

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด ที่มีอาการปวดร้าว (Referred pain) หรืออาการของระบบประสาทอัตโนมัติ เนื่องจากมีจุดกดเจ็บ (Trigger point) ที่กล้ามเนื้อหรือเนื้อเผื่อพังผืด โดยพบร่วมกับภาวะกล้ามเนื้อหดตัว (Muscle spasm) โดยผู้ที่มีอาการมักจะเป็นผู้ที่ต้องทำงานในออฟฟิศเป็นระยะเวลานานๆต่อวัน จึงเป็นที่มาของชื่อโรค ออฟฟอศซินโดรม

ปัจจัยกระตุ้น

  1. การใช้กล้ามเนื้ออย่างหนัก ใช้นานอย่างต่อเนื่อง ซ้ำๆ โดยไม่พัก ในท่าที่ไม่เหมาะสม
  2. มีความเครียด
  3. การพักผ่อนไม่เพียงพอ

กลไกการเกิดโรค           

เมื่อกล้ามเนื้ออยู่ในภาวะทำงานหนักมาก และเป็นเวลานาน (Overload) ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวเป็นเวลานาน (Self-sustained contraction) อันเป็นเหตุทำให้ กล้ามเนื้อขาดพลังงาน ทำให้มีการคั่งของของเสียต่างๆภายในกล้ามเนื้อ จึงเป็นที่มาของอาการปวดกล้ามเนื้อ

 

2

 

อาการ                  

ปวดตื้อๆลึกๆ

-ปวดร้าวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง (Referred pain)

-ความรุนแรงของอาการ มีได้ตั้งแต่ปวดเมื่อยน่ารำคาญ จนถึงปวดรุนแรง

-เวลาที่ปวดมีทั้งปวดตลอดเวลา หรือปวดเฉพาะเวลาใช้งาน

-ความรู้สึกที่เปลี่ยนไป เช่น ชาที่ผิวหนัง

-อุณหภูมิที่ผิวหนังบริเวณปวดจะเย็นลง ผู้ป่วยจะรู้สึกมือเท้าเย็น เลือดไหลเวียนไม่ดี

 

ระยะเวลา

**กลุ่มเฉียบพลัน      ไม่เกิน 2 เดือน

**กลุ่มกึ่งเฉียบพลัน   2-6 เดือน

**กลุ่มเรื้อรัง            6 เดือนขึ้นไป

ซึ่งหากมีอาการแล้วควรดูแลตนเองมากขึ้นโดยการออกกำลังกาย หรือ ทำท่ากายบริหารอย่างเหมาะสม และหากอาการไม่ดีขึ้น ควรมาพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย และ รักษาอย่างตรงจุดเพื่อไม่ให้เกิดอาการข้างเคียงอื่นๆ เช่น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เส้นประสาทถูกกดทับ เป็นต้น

มกราคม 12, 2016
1

ออฟฟิศซินโดรม

  ออฟฟิศซินโดรม (Offi […]