ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย

หลักสูตรของการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใช้เวลาเรียน 4 ปี เริ่มจากการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งเคมี ฟิสิกส์ ชีวะทั้งหมด แล้วจึงเข้าสู่เนื้อหาของการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน

ในช่วงปี 2 และเริ่มออกฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ช่วงปี 3 ถึงปี 4 ได้เรียนรู้ประสบการณ์การรักษาจากแหล่งฝึกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โรงพยาบาลชุมชนจนถึงระดับโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัด โดยในระหว่างช่วงปี 3 ขึ้น ปี 4 นั้นต้องสอบขั้นที่ 1 ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดสอบที่มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การควบคุมจากสภาการแพทย์แผนไทย มีการสอบอยู่ 3 ขั้น หลังจบการศึกษาแล้วจึงสามารถสอบอีก 2 ขั้นที่เหลือได้ และจะได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์อย่างถูกต้อง

“ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสภาการแพทย์แผนไทย

a8

เห็นได้ว่าการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในปัจจุบันไม่ได้ทำการรักษาแค่การนวดเท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจโรคทั่วไป จ่ายยาสมุนไพรและทำคลอดด้วยวิธีธรรมชาติได้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า 4 สาขาของเรา การนวดนั้นเป็นสิ่งๆแรกที่ผู้ป่วยมักคิดถึงและเข้ามารักษากับเราจำนวนมาก ด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อซะส่วนใหญ่ แต่หลังจากที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับเรา เราพร้อมที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยประยุกต์มากขึ้น

“ หมอมือเปล่าที่เคยเข้าใจกัน..วันนี้สามารถพัฒนาตัวเองและทำงานร่วมกันกับวิชาชีพอื่นได้แล้วละค่ะ”

ขอขอบคุณความรู้และภาพจาก
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖, การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ธันวาคม 7, 2015
a7

แพทย์แผนไทยประยุกต์เรียนกี่ปี จบแล้วทำงานได้เลยมั้ย

หลักสูตรของการแพทย์แผนไทยป […]
ธันวาคม 7, 2015
a1

มารู้จัก แพทย์แผนไทยประยุกต์กัน

หลาย ๆ คนคงมีความรู้และควา […]