ตุลาคม

ตุลาคม 26, 2016

ส่วนล่าง (ขา เข่า เท้า)

ตุลาคม 26, 2016

ส่วนกลาง (หลัง สะโพก ท้อง)