ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ทีมแพทย์แผนไทย ซึ่งมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในด้านการรักษา  พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้เข้ารับบริการ  โดยใช้การรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ทั้งในด้านเวชกรรมไทย หัตถเวชกรรมไทย(นวด) เภสัชกรรมไทย และ การผดุงครรภ์ไทย  เราใช้แนวทางการรักษาแบบแพทย์แผนไทยองค์รวม เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ 

 

ผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทย

ผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทย จะคอยให้การต้อนรับ และคอยให้คำแนะนำ พร้อมที่จะให้ข้อมูล
ในด้านการรักษาตามศาตร์การแพทย์แผนไทย การบริการต่างๆในคลินิก เพื่อให้ทุกท่าน
ได้ทราบข้อมูลการรักษาที่ถูกต้องและดีที่สุด เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่คุ้มค่า
กับสุขสบายคลินิกมากที่สุด