กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม

ออฟฟิตซินโดรม คืออะไร?

                เป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนวัยทำงานออฟฟิศ  5pu04un9y641w-1024x1024
ที่สภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานตลอดเวลา โดยไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะ ต่างๆ
เช่นหลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ  บางรายที่มีอาการของหมอนรองกระดูกเคลื่อนอยู่แล้ว หากทำงานในอิริยาบถที่ผิด จะทำให้มีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น..

              ไม่เพียงแต่อิริยาบถของคนทำงานที่ไม่เหมาะสม สภาพโต๊ะทำงานยังเป็นปัจจัยสำคัญด้วย     ทั้งโต๊ะทำงานที่ไม่เป็นระเบียบไม่สะดวกต่อการหยิบสิ่งของ เก้าอี้ไม่เหมาะสม ไม่มีพนักพิงที่รองรับหลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกดแป้นคีย์บอร์ดที่ไม่มีตัวรองรับข้อมือจะทำให้มีการกระดกข้อมือขึ้นลงซ้ำๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอักเสบบริเวณเส้นเอ็น รวมทั้งเกิดภาวะพังผืดหนา ทำให้เกิดอาการ  ชาบริเวณนิ้วและข้อมืออีกด้วย

สาเหตุ มีอะไรบ้าง?

aecaa566-44d4-46e9-b9f4-663445ca215f

 • การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน

 • ท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่งหลังค่อม ท่าก้มหรือเงยคอมากเกินไป

 • สภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์ในการทำงานไม่เหมาะสม

 • สภาพร่างกายที่อาจส่งผลต่ออาการเจ็บป่วย เช่น ภาวะเครียดจากงาน การอดอาหาร การพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งส่งผลให้ร่างกายต้องแบกรับความตึงเครียดปราศจากการผ่อนคลาย

อาการทางโครงสร้างกล้ามเนื้อที่พบได้บ่อย

 • กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (myofascial pain syndrome)

 • เอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาท (carpal tunnel syndrome)

 • ความผิดปกติของความตึงตัวของเส้นประสาท (nerve tension)

 • กล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่างด้านนอกอักเสบ (tennis elbow)

 • ปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณฐานนิ้วโป้งอักเสบ (De Quervain’s tendonitis)

 • นิ้วล็อก (trigger finger)

 • เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ (tendinitis)

 • หัวไหล่ติด (frozen shoulder)

 • หลังยึดติดในท่าแอ่น (back dysfunction)

 

กระบวนการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย

การรักษาโรค